HBO nieuw voor jou?

Studeren aan het hbo, wat betekent dat eigenlijk? Hoe anders is het dan het voortgezet onderwijs of het mbo? Hoe zit de structuur in elkaar en hoe werkt het op een hogeschool? Op deze pagina vind je de belangrijkste kenmerken van studeren aan het hbo.

Leermethode

NHL Hogeschool werkt volgens het concept competentiegericht onderwijs. Competenties zijn vaardigheden die je nodig hebt om je toekomstige beroep goed te kunnen uitoefenen. Dit is vaak een combinatie van kennis, inzicht en houding. Hiermee word je klaargestoomd voor de beroepspraktijk.

Studieopbouw

Als je kiest voor een bacheloropleiding aan de NHL, dan kun je over het algemeen binnen vier jaar  je diploma halen. Het eerste jaar is het propedeusejaar. Hierin word je wegwijs gemaakt in de studie. Het tweede, derde en vierde jaar is de major (hoofdfase). Je volgt een aantal minors en kiest een afstudeerrichting. Bovendien loop je stage en doe je een afstudeeropdracht. De lengte van je stage en de aard van je afstudeeropdracht verschillen per opleiding.

Persoonlijke begeleiding

Hoewel het hbo uitgaat van jouw eigen kracht, hoef je niet alles alleen te doen. Elke student krijgt een studieloopbaanbegeleider toegewezen. Het ontwikkelen van jouw talenten, je sterke kanten en persoonlijke kwaliteiten staan hierin centraal. Samen met je studieloopbaan-begeleider bespreek je jouw studievoortgang en je overlegt samen welke studiekeuzes het beste in jou naar boven halen.

Wat is een minor?

Het grootste deel van de opleiding staat vast, de major. Daarnaast bestaat er ruimte om een of meerdere minors naar keuze te volgen. Je kunt er vaak voor kiezen om je opleiding te verbreden met  een minor van een andere opleiding of zelfs van een andere hogeschool. Uiteraard kun jij je ook specialiseren met een minor binnen jouw eigen opleiding.  

Praktijkprojecten

Tijdens de opleiding werk je veel samen met je medestudenten aan real life cases. De praktijk wordt zoveel mogelijk betrokken bij je studie. Zo ben je het beste voorbereid op de toekomst en leer je goed samenwerken.

Stage

NHL Hogeschool werkt heel nauw samen met het beroepsveld en biedt studenten de meest uiteenlopende stageplaatsen aan. Van rederijen tot musea. Je kunt er ook voor kiezen om je stage in het buitenland te volgen. De NHL heeft hiervoor goede internationale contacten en er is een speciaal International Office.

European Credits (studiepunten)

Per jaar moet je als student 60 European Credits (EC’s) verzamelen om het jaar voldoende af te sluiten. 1 EC staat voor een gemiddelde van 28 uur studielast.

Bachelor-masterstructuur

Binnen het hoger onderwijs geldt in alle EU-landen de zogeheten bachelor-masterstructuur (kortweg bama-structuur). Dit houdt in dat een hbo-diploma in het buitenland evenveel waard is als in Nederland. Dat maakt het gemakkelijker om in het buitenland te werken of te studeren. Na een vierjarige studie aan een hogeschool ontvang je een hbo-bachelordiploma, waarmee je ook in het buitenland terecht kunt of een masteropleiding kunt gaan volgen.