Missie, visie en jaarverslagen

De NHL wil bij de top van hogescholen in het land horen. De NHL legt de focus daarbij op twee zwaartepunten Vital Regions en Smart, Sustainable Industries. Hier vindt verdieping plaats en bouwen we expertise op door praktijkonderzoek samen met regionale en  (inter)nationale stakeholders.

Onderwijskwaliteit

Kenmerkend voor de onderwijskwaliteit van de NHL is dat we ons richten op de actuele beroepspraktijk. Dit is merkbaar vanaf het eerste studiejaar bijvoorbeeld in de vorm van stages of projecten voor opdrachtgevers. Daarnaast is er aandacht voor een multidisciplinaire benadering: kennisontwikkeling over de grenzen van vakgebieden heen.

Onderwijsstructuur

De NHL kent een heldere, begrijpelijke structuur van ons onderwijs. We zoeken naar mogelijkheden om die structuur zo eenvoudig mogelijk te maken zodat er energie, geld en tijd over is voor kwaliteitszorg, ontwikkeling van de vakgebieden en contact met de beroepspraktijk.

Jaarverslagen

Elk jaar legt de NHL verantwoording af in haar jaarverslag. Je kunt hier een aantal jaarverslagen downloaden.

Bestuursverslag 2017

4.02 MB
(.PDF)
Downloaden

Bestuursverslag 2016

2.53 MB
(.PDF)
Downloaden

Jaarverslag 2015

3.45 MB
(.PDF)
Downloaden

Jaarverslag 2014

3.35 MB
(.PDF)
Downloaden

Jaarverslag 2013

4.17 MB
(.PDF)
Downloaden

Jaarverslag 2012

2.59 MB
(.PDF)
Downloaden

Jaarverslag 2011

1.8 MB
(.PDF)
Downloaden

Jaarverslag 2010

1.42 MB
(.PDF)
Downloaden

Jaarverslag 2009

3.13 MB
(.PDF)
Downloaden

Jaarverslag 2009

279.24 KB
(.PDF)

(Samenvatting)

Downloaden