Alle alumniverenigingen

Sommige opleidingen en afdelingen van de hogeschool kennen reeds een eigen alumnivereniging en soms zelfs een eigen verenigingsblad. Andere opleidingen zijn bezig met de oprichting van zo'n vereniging. Dat past binnen de koers van de NHL: de hogeschool wil de relatie met afgestudeerden versterken. Zowel afgestudeerden als de hogeschool hebben daar baat bij. Deze site voor alumni is dus ook nog in ontwikkeling.