Let op! NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool zijn gefuseerd. Ga naar de Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn opleidingspagina op nhlstenden.com voor de juiste informatie.

Master Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn: word dé innovatiespecialist in eHealth en eSocialWork.

De wereld van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Om goede zorg en ondersteuning te blijven bieden, wordt de inzet van technologieën en digitale middelen zoals domotica, robotica, digitale platformen en online begeleiding steeds belangrijker. Zeker met een groeiend tekort aan geschoold personeel. In deze masteropleiding leer je een brug te slaan tussen technologie en de sociale kant van deze ontwikkelingen.

  • Praktijkgerichte opleiding
  • Vaste lesdag en onderwijs d.m.v. digitale ondersteuning
  • Goede begeleiding ook naast de vaste lesdag

“ Master Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn ”

Meer ervaringen van studenten

Wat kun je na de masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn?

De opleiding is gericht op recent afgestudeerde professionals, die aansluitend aan hun bacheloropleiding in de zorg- en welzijnssector een master willen volgen om zich te verdiepen in de mogelijkheden die digitale innovaties binnen het domein bieden. Denk daarbij aan de inzet van domotica in de zorg, het mede-ontwikkelen van een online cliëntenplatform of het implementeren van apps voor het vergroten van de eigen regie van de cliënt.

Met een masterdiploma Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn ben je in staat om een voortrekkersrol te nemen als ontwerper en regisseur van vernieuwingsprocessen. Jij ziet technologie als mogelijkheid om vraagstukken in de praktijk op te lossen. Met deze knowhow vanuit de praktijk en de opleiding ben je de verbinder en vertaler tussen alle partijen die betrokken zijn bij deze ontwikkelingen om zo het gat op te vullen tussen technologie en mensen in de zorg. Jouw professionele ontwikkeling in de rol van projectleider en/of adviseur in de praktijk staat centraal.

Je bent in staat om belangrijke elementen te implementeren die nodig zijn voor een technologische/digitale innovatie. Met aangereikte theorieën leer je vraagstukken te bekijken en daarvan een vertaling te maken naar een ontwerp en onderbouw je het ontwerp door praktijkgericht onderzoek.

Hoeveel kost deze opleiding?

Voor de masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn betaal je collegegeld. Het wettelijk collegegeld voor studiejaar 2017-2018 bedraagt ca. € 2.000,-. In sommige gevallen moet je extra instellingscollegegeld betalen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als je al eerder een masteropleiding binnen het zorgdomein hebt afgerond. Hier vind je meer informatie over deze regeling.

Naast de reguliere studiekosten moet je rekeninghouden met bijkomende kosten voor studiemateriaal zoals boeken en readers. Voor de masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn zijn de aanvullende kosten per jaar circa € 400 ,-.