Geïnteresseerd in de studie Communicatie?

Je houdt van initiatief nemen en plannen bedenken. Je hebt een creatieve geest en vindt het leuk je ideeën uit te werken en dat samen met anderen te doen. Je wilt weten wat mensen beweegt en wat er in de (online) wereld speelt.

Wat vinden studenten van de opleiding?

Voordat je kiest voor de studie Communicatie is het fijn om te weten wat studenten van de opleiding vinden. Waarom hebben zij voor deze studie gekozen? En is de opleiding echt zo leuk als hij lijkt?

“ Of het nu gaat om events, advies, copy of beeld: ik heb straks een brede basis. ”

Marleen Ophof houdt van de creatieve kant van communicatie

Meer ervaringen van studenten

Dus ben jij:

  • Creatief
  • Nieuwsgierig
  • Sociaal

dan is de opleiding je op het lijf geschreven!

Waarom kies je voor communicatie aan de NHL?

  • Je studeert aan een opleiding waar creativiteit en strategisch denken altijd samen gaan
  • Je studeert aan een opleiding waar je wordt gekend
  • Je kunt je opleiding toespitsen op je eigen talenten
  • Je werkt vanaf jaar 1 met de praktijk en loopt twee praktijkstages

Hoe ziet je studie eruit?

De eerste twee jaren zijn een brede oriëntatie op het communicatievak waarbij je alle facetten leert kennen. Je werkt samen in praktijkprojecten aan uiteenlopende communicatiemiddelen, organiseert een evenement en bedenkt een communicatiestrategie. Je volgt lessen in vakken als communicatieplanning, psychologie en online medialandschap.

De laatste twee jaar spits je je opleiding toe op je eigen talenten. Je kiest in jaar 3 en 4 een stageplek en verdiepende minor naar eigen keuze, in de regio, in Nederland of in het buitenland.

Als student betaal je elk jaar collegegeld. Hoeveel collegegeld hangt af van een aantal factoren zoals je nationaliteit en je al behaalde diploma’s in het hoger onderwijs. In de meeste gevallen ligt het collegegeld rond de € 2.000,- per jaar. Meer info over het collegegeld vind je hier.

Daarnaast moet je rekening houden met kosten voor boeken, readers en excursies. Voor de opleiding Communicatie zijn de aanvullende kosten in het eerste jaar € 500,-.