Let op! NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool zijn gefuseerd. Ga naar de Bestuurskunde - Overheidsmanagement opleidingspagina op nhlstenden.com voor de juiste informatie.

Studieopbouw Bestuurskunde - Overheidsmanagement

De maatschappij en de politiek zijn altijd in beweging! Die beweging zie je terug in de opleiding: we zoeken de praktijk op, gaan naar gemeenten en organisaties en halen interessante gastsprekers naar de opleiding toe.

Projecten

Er is geen betere leerschool dan de praktijk! Je gaat meteen aan de slag met projecten. In het eerste jaar doe je bijvoorbeeld:

 • Beroepenoriëntatie in de publieke sector
  Je leert het beroepenveld beter kennen. Ook analyseer je een organisatie in het openbaar bestuur: wat doen ze, wat mogen ze?
 • Besluitvorming en Politiek
  Samen met je medestudenten analyseer je een maatschappelijk probleem en probeer je hiervoor oplossingen te verzinnen.
 • Duurzame ontwikkeling
  Duurzaamheid is een belangrijk thema dat hoog op de agenda van de overheid staat. Je gaat aan de slag met een actueel probleem op dit gebied.
 • Organisatie en Control
  Je werkt aan praktijkopdrachten op het gebied van financieel-economisch beleid, organisatievraagstukken en overheidscommunicatie.

Vakken

 • Beleidsontwikkeling
 • Sociologie en psychologie
 • Organisatie en management
 • Overheidsfinanciën
 • Duurzame ontwikkeling
 • Debatteren
 • Bedrijfsvoering en financieel management
 • Overheidscommunicatie en social marketing

Projecten

In het tweede jaar werk je samen met je medestudenten aan verschillende projecten:

 • Prinsjesdag
  Beleid moet ook bekostigd worden. Je schrijft een goed onderbouwd essay waarin je je mening geeft over de verdeling van het budget en het politieke spel.
 • Europa in beweging
  Veel beleid wordt bepaald in Europa. Overheden en organisaties werken in toenemende mate op Europese schaal. Je verdiept je in Europa, gaat op reis en bezoekt verschillende Europese instellingen.
 • Policy Lab
  De politiek heeft een beslissing genomen, het beleid is geformuleerd. Maar dan begint pas het echte werk. Want wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij het uitvoeren van beleid? Om dat te ontdekken doe je een onderzoek over beleidsuitvoering.
 • Netwerken en Samenleving
  Je kijkt hoe op Europees niveau besluiten tot stand komen.

Vakken

 • Bestuursrecht
 • Beleidskunde
 • Europakunde
 • Netwerkmanagement
 • Organisatiekunde
 • Informatiemanagement
 • Bedrijfsvoering en financieel management

Praktijk

Je loopt een half jaar stage. Hierbij doe je onderzoek in opdracht van een organisatie en werk je mee aan beleidsontwikkeling, de organisatie van een evenement of een campagne.

Keuzemogelijkheden

Tijdens je studie heb je vrije keuzeruimte. Daarin kun je vakken, trainingen of workshops volgen die jij interessant vindt. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit:

 • Overtuigend Debatteren
 • Public Affairs
 • New Democracy
 • Digital Governance

Keuzeminor

Je volgt één van de minoren van de Thorbecke Academie, bijvoorbeeld:

 • Regievoering
 • Organisatieadvies
 • Immigration Policy
 • Cybersafety

Keuzemogelijkheden

Je kiest een minor van de Thorbecke Academie of daarbuiten; binnen de NHL of bij een andere hogeschool. De Thorbecke Academie biedt verschillende minoren aan, bijvoorbeeld:

 • Changing Government
 • Going Green
 • European Policy
 • Cybersafety
 • Scenario's in Sociale Veiligheid
 • Recht, Bestuur en Veiligheid

Afstuderen

Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht op je stage-adres. Je voert bijvoorbeeld een onderzoek uit en schrijft daarover een afstudeerscriptie. Die verdedig je in een mondeling examen.

Meer informatie over studie en regels?
Wil je meer weten over de inhoud van de studie? Of ben je op zoek naar de regels voor studenten? Het antwoord vind je in het studentenstatuut. Het studentenstatuut bestaat uit twee delen:

 • Het instellingsspecifieke deel: geldt voor alle studenten van NHL Hogeschool
  Dit deel bevat relevante bepalingen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en een overzicht van NHL-regelingen.
 • Het opleidingsspecifieke deel: geldt alleen voor studenten van deze opleiding
  Dit deel geeft de inrichting van de opleiding aan en de onderwijs- en  examenregeling (OER) waarin de gang van zaken rond toetsen en examens is geregeld.

Het studentenstatuut kan voor een volgend studiejaar worden gewijzigd.

Studentenstatuut 2016/2017 (Instellingsspecifiek).pdf Studentenstatuut bachelor BSK voltijd 2016-2017.pdf

De informatie over deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor oriëntatie. Op het tijdstip van inschrijving kan de inhoud van de opleiding zijn gewijzigd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Met één been in de praktijk

Hoe besturen echt werkt, leer je het beste in de praktijk. Tijdens je studie ga je direct aan de slag met projecten waardoor je in aanraking komt met de beroepspraktijk.

Beroepenoriëntatie in de publieke sector

Je leert het beroepenveld beter kennen. Ook analyseer je een organisatie in het openbaar bestuur: wat doen ze, wat mogen ze?

Besluitvorming en Politiek

Samen met je medestudenten analyseer je een maatschappelijk probleem en probeer je hiervoor oplossingen te verzinnen.

Duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid is een belangrijk thema dat hoog op de agenda van de overheid staat. Je gaat aan de slag met een actueel probleem op dit gebied.

Europa in beweging

Veel beleid wordt bepaald in Europa. Overheden en organisaties werken in toenemende mate op Europese schaal. Je verdiept je in Europa, gaat op reis en bezoekt verschillende Europese instellingen.

Policy Lab

De politiek heeft een beslissing genomen, het beleid is geformuleerd. Maar dan begint pas het echte werk. Want wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij het uitvoeren van beleid? Om dat te ontdekken doe je een onderzoek over beleidsuitvoering.

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 3!

In het derde jaar loop je een half jaar stage en pas je jouw kennis en vaardigheden toe bij een organisatie of bij de overheid. Wil je in het buitenland stage lopen? Dat kan! NHL Hogeschool heeft een uniek netwerk van internationale stage-bedrijven.

Waar kun je stagelopen?

Je kunt bijvoorbeeld stage lopen bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Ziekenhuizen
 • Consultancy
 • Ministeries
 • Ambassades
 • Europese Unie
 • Multinationals
 • Belangenorganisaties of NGO

Minors binnen de studie Bestuurskunde - Overheidsmanagement

Tijdens de opleiding Bestuurskunde leg je een brede basis voor je latere beroep. Je kunt je specialiseren via minors. Hiermee kun je jouw vakkennis verbreden of verdiepen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit:

 • Changing Government
 • Going Green
 • Scenario's in Sociale Veiligheid
 • Recht, Bestuur en Veiligheid
 • European Policy
 • Cybersafety
 •  

Minors van andere opleidingen

Je hoeft niet altijd te kiezen voor een minor van jouw eigen opleiding. NHL Hogeschool biedt ook minors aan van andere opleidingen waarvoor je kunt kiezen. Een minor die studenten Bestuurskunde veel kiezen is:

 • Ondernemen
  Je richt je op alle facetten van het ondernemerschap. Niet alleen als zelfstandig ondernemer, maar ook als ondernemende medewerker. Het doel van de minor is het starten van je eigen bedrijf en/of het doen van een Maatschappelijk Verantwoord (MV) project naar eigen keuze.

Minors van andere hogescholen

Wil jij je verdiepen in een vak buiten NHL Hogeschool? Via de site ‘Kies op Maat’ kun je als hbo-student minors volgen van andere hogescholen in Nederland. Als je voldoet aan de ingangseisen van een minor en je krijgt toestemming van beide hogescholen, dan kun je de minor volgen. Bekijk het aanbod van Kies op Maat.

X-Honours: programma voor studenten met ambitie!

Ben jij ondernemend en doe je het liever samen dan alleen? Wil je eXtra uitgedaagd worden? Dat kan! Je kunt aanvullend op je studie, samen met enthousiaste NHL-studenten van andere opleidingen, het X-Honours programma volgen. Hierin werk je aan uitdagende projecten voor en met bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar innovatieve oplossingen. Je bouwt een prachtig netwerk op. Deze ervaring is van grote meerwaarde op je cv!