Let op! NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool zijn gefuseerd. Ga naar de Leraar Fries opleidingspagina op nhlstenden.com voor de juiste informatie.

Leraar Fries: kies voor een tweedegraads lerarenopleiding in deeltijd!

Wil je een hbo-opleiding tot Leraar Fries volgen die maatwerk biedt? Dan is de deeltijdopleiding Leraar Fries iets voor jou!

Bij veel jongeren in Friesland wordt thuis de Friese taal gesproken. En door de populariteit van onder andere Doutzen Kroes en Nynke Laverman staat het Fries ook weer volop in de belangstelling van jongeren. Fries is eigenlijk best ‘cool’. Veel leerlingen vinden het dan ook leuk om les te krijgen in de Friese taal. Breng jouw liefde voor deze bijzondere taal over en word die inspirerende leraar Fries! 

  • Persoonlijke studieroute op basis van vooropleiding, ervaring en beschikbare tijd
  • Keuze om een deel van je opleiding in Groningen te volgen
  • Werken aan modules (kwalificatiegebieden) waarvoor je een deelcertificaat krijgt
  • Leren op de NHL, op je werkplek (stageschool) en via online learning
  • Studie bij een hogeschool met hoogwaardig onderwijs en veel samenwerkingsverbanden in de regio.
  • Diploma voor een 2e graads lesbevoegdheid
  • Mogelijkheid om door te studeren voor eerstegraads bevoegdheid bij de NHL

Wat kun je na de studie Leraar Fries?

Deze tweedegraads lerarenopleiding bereidt je voor op een veelzijdige baan in het onderwijs. Na afronding van de opleiding beschik je over een bachelorgraad en tweedegraads lesbevoegdheid. Dat betekent dat je les mag geven in de onderbouw van havo en vwo, in onderbouw en bovenbouw van het vmbo en in mbo, volwasseneneducatie en praktijkonderwijs. Vanaf 2017 geldt bij de NHL-deeltijdlerarenopleidingen dat als afstudeerrichting Algemeen vormend onderwijs (avo) of Beroepsonderwijs (bo-vmbo of bo-mbo) op het diplomasupplement vermeld wordt.

Momenteel is de arbeidsmarkt voor docenten Fries zeer ruim. De lerarenopleiding Fries kan echter ook een basis bieden voor een baan buiten het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan educatief medewerker in een museum, als recensent, journalist of redacteur bij een krant of onderwijsontwikkelaar.

Studieduur

Flexibel, maatwerk

Contacttijd

Onderwijsaanbod tot 10 uur per week

Locatie

Leeuwarden

Hoeveel kost deze opleiding?

Voor deze opleiding betaal je collegegeld. Het wettelijk collegegeld bedraagt voor studiejaar 2017-2018 circa € 2.000,-. In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als je al eerder een bacheloropleiding hebt afgerond. Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor studiemateriaal. Hier vind je meer informatie over deze regeling.

Lerarenbeurs

Ben je leraar in het primair, voortgezet, middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je mogelijk een beroep doen op de ‘lerarenbeurs’. Deze lerarenbeurs kun je - veelal in het voorjaar - aanvragen bij DUO. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Deeltijdstudent Leraar Frysk aan het woord

“ De opleiding is een gouden zet geweest. ”

Anna Marije Bloem (29) is docent Fries. Ze deed de bacheloropleiding Leraar Frysk