Let op! NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool zijn gefuseerd. Ga naar de Leraar Engels opleidingspagina op nhlstenden.com voor de juiste informatie.

Lerarenopleiding Engels: kies voor een tweedegraads lerarenopleiding in deeltijd!

Wil je een hbo-opleiding tot Leraar Engels volgen die maatwerk biedt? Dan is de deeltijdopleiding Leraar Engels iets voor jou!

Tijdens deze opleiding in deeltijd aan de NHL maak je uitgebreid kennis met de Engelse taal en cultuur. Je leert het taalniveau van jouw (toekomstige) leerlingen omhoog tillen en laat hen de verschillende kanten van de grote Engelstalige wereld zien! 

  • Persoonlijke studieroute op basis van vooropleiding, ervaring en beschikbare tijd
  • Keuze om een deel van je opleiding in Groningen te volgen
  • Werken aan modules (kwalificatiegebieden) waarvoor je een deelcertificaat krijgt
  • Leren op de NHL, op je werkplek (stageschool) en via online learning
  • Studie bij een hogeschool met hoogwaardig onderwijs en veel samenwerkingsverbanden in de regio.
  • Diploma voor een 2e graads lesbevoegdheid
  • Mogelijkheid om door te studeren voor eerstegraads bevoegdheid bij de NHL

Wat kun je na de studie Leraar Engels?

Deze tweedegraads lerarenopleiding bereidt je voor op een veelzijdige baan in het onderwijs. Na afronding van de opleiding beschik je over een bachelorgraad en tweedegraads lesbevoegdheid. Dat betekent dat je les mag geven in de onderbouw van havo en vwo, in onderbouw en bovenbouw van het vmbo en in mbo, volwasseneneducatie en praktijkonderwijs. Vanaf 2017 geldt bij de NHL-deeltijdlerarenopleidingen dat als afstudeerrichting Algemeen vormend onderwijs (avo) of Beroepsonderwijs (bo-vmbo of bo-mbo) op het diplomasupplement vermeld wordt.

Studieduur

Flexibel, maatwerk

Contacttijd

Onderwijsaanbod tot 10 uur per week

Locatie

Leeuwarden - Groningen

Hoeveel kost deze opleiding?

Voor deze opleiding betaal je collegegeld. Het wettelijk collegegeld bedraagt voor studiejaar 2017-2018 circa € 2.000,-. In sommige gevallen betaal  je instellingscollegegeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als je al eerder een bacheloropleiding hebt afgerond. Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor studiemateriaal. Hier vind je meer informatie over deze regeling.

Lerarenbeurs

Ben je leraar in het primair, voortgezet, middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je mogelijk een beroep doen op de ‘lerarenbeurs’. Deze lerarenbeurs kun je - veelal in het voorjaar - aanvragen bij DUO. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Deeltijdstudent aan het woord

“ Met de studie heb ik meer baankansen en dat maakt dat ik meer vrijheid heb om te kiezen ”

Cees Jan Ruinemans (56) werkt op het mbo als leraar Engels en stagebegeleider. Hij deed de bacheloropleiding Leraar Engels.