Let op! NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool zijn gefuseerd. Ga naar de Leraar Duits opleidingspagina op nhlstenden.com voor de juiste informatie.

Leraar Duits: kies voor een tweedegraads lerarenopleiding in deeltijd.

Wil je een hbo-opleiding tot Leraar Duits volgen die maatwerk biedt? Dan is de deeltijdopleiding Leraar Duits iets voor jou!

Tijdens deze tweedegraads opleiding aan de NHL leer je alles over Duitsland als land van de “Dichter und Denker”, maar ook als belangrijke handelspartner en veelgekozen vakantiebestemming. Na afloop van deze opleiding ben je in staat om jouw leerlingen warm te maken voor de Duitse taal en cultuur! 

  • Persoonlijke studieroute op basis van vooropleiding, ervaring en beschikbare tijd
  • Keuze om een deel van je opleiding in Groningen te volgen
  • Werken aan modules (kwalificatiegebieden) waarvoor je een deelcertificaat krijgt
  • Leren op de NHL, op je werkplek (stageschool) en via online learning
  • Studie bij een hogeschool met hoogwaardig onderwijs en veel samenwerkingsverbanden in de regio.
  • Diploma voor een 2e graads lesbevoegdheid
  • Mogelijkheid om door te studeren voor eerstegraads bevoegdheid bij de NHL

Wat kun je na de studie Leraar Duits?

Deze tweedegraads lerarenopleiding bereidt je voor op een veelzijdige baan in het onderwijs. Na afronding van de opleiding beschik je over een bachelorgraad en tweedegraads lesbevoegdheid. Dat betekent dat je les mag geven in de onderbouw van havo en vwo, in onderbouw en bovenbouw van het vmbo en in mbo, volwasseneneducatie en praktijkonderwijs. Vanaf 2017 geldt bij de NHL-deeltijdlerarenopleidingen dat als afstudeerrichting Algemeen vormend onderwijs (avo) of Beroepsonderwijs (bo-vmbo of bo-mbo) op het diplomasupplement vermeld wordt.

Studieduur

Flexibel, maatwerk

Contacttijd

Onderwijsaanbod tot 10 uur per week

Locatie

Leeuwarden - Groningen

Hoeveel kost deze opleiding?

Voor deze opleiding betaal je collegegeld. Het wettelijk collegegeld bedraagt voor studiejaar 2017-2018 circa € 2.000,-. In sommige gevallen betaal  je instellingscollegegeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als je al eerder een bacheloropleiding hebt afgerond. Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor studiemateriaal. Hier vind je meer informatie over deze regeling.

Lerarenbeurs
Ben je leraar in het primair, voortgezet, middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je mogelijk een beroep doen op de ‘lerarenbeurs’. Deze lerarenbeurs kun je - veelal in het voorjaar - aanvragen bij DUO. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

“ Ik wilde iets anders gaan doen, iets nuttigers. En zo kwam ik uit bij het onderwijs ”

Nicolette Zieltjes (54) is docent Duits. Ze deed de bacheloropleiding Leraar Duits.