Let op! NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool zijn gefuseerd. Ga naar de Leraar Algemene Economie opleidingspagina op nhlstenden.com voor de juiste informatie.

Leraar Algemene Economie: tweedegraads lerarenopleiding naast je werk of studie!

Economie is eigenlijk een groot spel: het spel van vraag en aanbod. Als leraar economie kun jij leerlingen meenemen in dit spel. Het marktmechanisme, de internationale economie, import en export, ondernemingen en marketing. Als leraar economie laat je leerlingen zien wat de economie betekent en hoe hun eigen rol in de economie is. Bij de opleiding Leraar Algemene Economie ligt het accent bij de vakinhoud voor het vmbo en de onderbouw havo en vwo.

  • Behaal een 2e graads lesbevoegdheid
  • Persoonlijke studieroute op basis van vooropleiding, ervaring en beschikbare tijd
  • Keuze om een deel van je opleiding in Groningen te volgen

Wat kun je na de studie Leraar Algemene Economie?

Na deze opleiding kun je leraar Algemene Economie worden in de eerste drie klassen van havo en vwo, in het vmbo en in de volwasseneneducatie. Elke dag in het onderwijs is anders. Je staat niet alleen voor de klas, maar bereidt ook lessen voor. Als leraar Algemene Economie denk je mee over de organisatie van het onderwijs, overleg je met je vakgroep en je organiseert excursies.

Studieduur

4 jaar

Contacttijd

7 uur per week

Locatie

Leeuwarden - Groningen

Hoeveel kost deze opleiding?

Voor deze opleiding betaal je collegegeld. Het wettelijk collegegeld bedraagt voor studiejaar 2017-2018 circa € 2.000,-. In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als je al eerder een bacheloropleiding hebt afgerond. Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor studiemateriaal. Hier vind je meer informatie.

Naast de reguliere studiekosten moet je rekening houden met bijkomende kosten voor studiemateriaal zoals boeken en readers. Voor de opleiding Leraar Algemene Economie zijn de aanvullende kosten circa € 1.390,-.

“ Nog iedere dag krijg ik energie van lesgeven ”

Linda van der Kooi (41) is docent Algemene Economie. Ze deed de bacheloropleiding Leraar Algemene Economie en volgt nu de masteropleiding Algemene Economie.