NHL en Stenden gaan fuseren

Vanaf 2018 bundelen Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool hun krachten. We gaan dan verder als één nieuwe hogeschool: NHL Stenden Hogeschool.

Starten in september

Wil je in september 2018 starten met een studie bij NHL Stenden? Schrijf je dan nu in via Studielink. Op de website van NHL Stenden vind je meer informatie over het indienen van jouw verzoek tot inschrijving.

Starten in februari

Bij een aantal opleidingen van NHL Hogeschool kun je instromen in februari. Wil je in februari starten met een opleiding, dan schrijf je je in bij NHL Hogeschool via Studielink. Meer informatie over inschrijven

Aanmelden via Studielink