Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Informatieavonden van de Master Kunsteducatie

Ben jij professional in de kunsteducatie en ben je op zoek naar interdisciplinaire verbreding en verdieping van je kennis? Bezoek dan één van de informatieavonden van de Master Kunsteducatie van de Hanzehogeschool Groningen en de NHL Hogeschool. Het is een 2 jarige deeltijdopleiding en de colleges vinden op de maandag in Groningen plaats. De wekelijkse studielast is 20 uur.

Tijdens de informatieavonden vertellen studenten en docenten wat de opleiding inhoudt, hoe in een community of learners wordt gewerkt, welke ingangseisen gelden en wat je met de masteropleiding in jouw beroepspraktijk kunt bereiken.

Meer informatie over de opleiding: www.hanze.nl/kunsteducatie of www.nhl.nl/kunsteducatie of stuur een mail naar masterkunsteducatie@org.hanze.nl

Aanmelden voor één van de informatieavonden kan via onderstaand formulier.