Kenniscentrum Shared Space

Verkeerssituaties reguleren op basis van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, in plaats van regels en verkeersborden; dat is het uitgangspunt van shared space. Een idee uit Friesland dat landelijke én internationale belangstelling oplevert. Het kenniscentrum Shared Space van NHL Hogeschool kan bedrijven of overheidsinstellingen helpen met advies, onderzoek of projecten op het gebied van dit innovatieve verkeersconcept.

Kenniscentrum

Shared space is een aanpak die normaal, sociaal gedrag bij mensen in het verkeer stimuleert. Het zorgt ervoor dat weggebruikers niet blindelings op een verkeerslicht, verkeersbord of een zebrapad vertrouwen, maar op de verantwoordelijkheid van de individuele weggebruikers.

Het kenniscentrum Shared Space ondersteunt overheden en verschillende maatschappelijke partners bij de inrichting van veilige en aantrekkelijke openbare ruimtes. Het kenniscentrum beschikt over de meest recente kennis en ervaring op het gebied van shared space. Daarnaast hebben we een ruim netwerk in verschillende disciplines en goede internationale contacten.

Nieuw concept

Shared space is een nieuw concept voor de inrichting van de openbare ruimte, waarbij wordt gestreefd naar ruimtelijke én democratische kwaliteit bij het zoeken naar oplossingen voor problemen in de openbare ruimte. In de benadering van shared space vormt de openbare ruimte het hart van de samenleving; een gebied om in te verblijven, anderen te ontmoeten, activiteiten te ondernemen of te ontspannen.

De inrichting van de openbare ruimte moet daarom recht doen aan de verschillende functies en betekenissen die deze ruimte voor mensen vervult. Het streven bij de inrichting van de openbare ruimte is hierbij om te komen tot een balans tussen verkeer, verblijf en alle andere ruimtelijke functies. Inmiddels kan het shared space concept rekenen op landelijke en internationale belangstelling.

Lees meer over shared space in dit document.