Leraar Omgangskunde 2014-2015

Leraar Omgangskunde

Een scholier kan nog zo goed zijn in wiskunde of Engels, zonder goede sociale vaardigheden komt hij op de arbeidsmarkt niet ver. Als leraar Omgangskunde aan u de taak om jonge mensen ook op dit gebied te scholen. Hoe kun je prettig met anderen samenwerken? Hoe los je een conflict op? U begeleidt uw leerlingen bij het beantwoorden van deze vragen.

Perspectief
Als u ervoor kiest om het onderwijs in te gaan, kiest u voor een pittige, maar interessante carrière. U wordt een coach en inspirator voor jonge mensen. Elke dag in het onderwijs is anders. U staat niet alleen voor de klas, maar bereidt ook lessen voor. Als leraar Omgangskunde denkt u mee over de organisatie van het onderwijs, overlegt met uw vakgroep en organiseert excursies. Na afronding van uw studie verkrijgt u een bachelorgraad.

Lesbevoegdheid
Na uw studie beschikt u over een lesbevoegdheid voor Omgangskunde (ook wel aangeduid als tweedegraads bevoegdheid). U kunt hiermee alleen lesgeven in het mbo en de volwasseneneducatie.

Werkgelegenheid
Door de vergrijzing dreigt er in de toekomst een tekort aan leraren te ontstaan. De werkgelegenheid voor leraren Omgangskunde is momenteel goed.