Inauguratie Hylke van Dijk

Op donderdag 22 maart gaf dr.ir. Hylke W. van Dijk een inaugurele rede vanuit het lectoraat Serious Gaming.

Inaugurele rede: ‘Serious games en de design paradox’
In deze rede schetste lector Van Dijk de stand van zaken in het opkomende vakgebied van serious gaming. Dit is bij uitstek een vakgebied waarin disciplines bij elkaar komen en waar de mogelijkheden eindeloos lijken. Het vakgebied kent echter ook haar eigen ogenschijnlijke tegenstellingen zoals het spel en de knikkers, of sterker: van wie is het spel van voor wie zijn de knikkers? De rede ging in op de aanpak van het lectoraat voor de ontrafeling van deze paradox en haar bijdrage aan de ontwikkeling van serious gaming als enabling technologie voor verschillende maatschappelijke vraagstukken. Een deel van de werkwijze kon men ervaren tijdens de experience markt.

Experience Markt
De inaugurele rede werd omlijst met een experience markt. Deze markt liet belangstellenden hands-on kennismaken met het veld van serious gaming. Aanwezigen kregen ruim de gelegenheid om in uiteenlopende settings verschillende technieken te beleven en daarover van gedachten te wisselen met betrokken onderzoekers, studenten, en professionals.

Lectoraat Serious Gaming
Het lectoraat Serious Gaming is de schakel tussen maatschappelijke partijen en de creatieve industrie. Het lectoraat wil de beroepspraktijk ondersteunen bij de ontwikkeling van innovatieve media- en game technologie. Onderzoek is gericht op het gebruik van games in verschillende situaties, zoals exergames (games die lichamelijke inspanning vereisen) in de ouderenzorg en alternate reality (interactieve games met een mix van verschillende media en de echte wereld als platform) voor voorlichting aan jongeren. Dit onderzoek levert meestal direct toepasbare prototypes op. Het lectoraat heeft speciale aandacht voor de systematiek achter het vraagproces. Dit gaat van: “doe ons maar een game die onze problemen oplost” tot de verwezenlijking en toepassing van de game. Centraal in de aanpak van het lectoraat staan zogenaamde situationele games, waarbij situatie, context en doelen nauw gerelateerd zijn.

Lector Hylke van Dijk
Dr.ir. Hylke W. van Dijk (1965) is na zijn opleiding tot scheepswerktuigkundige en vervolgens tot elektrotechnische ingenieur (netwerktheorie en parallelle systemen) aan de slag gegaan als technische innovatie ingenieur bij Philips Semiconductors. In 1998 is Hylke teruggekeerd naar de academische wereld om daar in tal van multidisciplinaire onderzoeksprojecten een architectenrol te vervullen. Voor zijn promotie aan de TU Delft, heeft hij een systeem model ontwikkeld waarmee kansen en mogelijkheden van betrokken technieken en experts zo goed mogelijk worden benut: democratic processing (2004). Meer recentelijk heeft Hylke aan de Universiteit Twente het SmartXp (2010) vorm en inhoud gegeven. Het SmartXp is een experience lab waarin wetenschap, techniek en de mens samen komen: theater met techniek.

Lectoraten
Lectoraten houden zich bezig met het uitwisselen van kennis tussen het onderwijs en het beroepenveld. NHL Hogeschool onderhoudt daartoe nauwe banden met bedrijven en instellingen, binnen én buiten de regio. De NHL heeft als University of Applied Sciences negentien lectoraten, op diverse gebieden.

Bekijk het boekje van de inauguratie

Downloads:

Na de rede was er tijdens de receptie mogelijkheid tot felicitatie.

Inaugurele rede
Wilt u de lectorale rede van Hylke van Dijk ontvangen dan kunt u een mail sturen naar h.w.vandijk@nhl.nl.
 

« | 1 | 2 | 3 | 4 | »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« | 1 | 2 | 3 | 4 | »